Jak mogę pomóc?

Przelew jednorazowy

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszych działań, każda nawet najmniejsza kwota może pomóc.

Podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT).

Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”) przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu
(art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).